Dịch vụ

  • Dịch vụ hậu mãi và chính sách bảo hành

    Chính sách bảo hành Ghi chú: Chính sách bảo hành này có hiệu lực cho các xe Mitsubishi phân phối bởi VINASTAR với ngày bán từ ngày 01/01/2013 trở về sau. 1. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH Ô TÔ MỚIVINASTAR bảo đảm rằng tất cả các chi tiết thuộc CHI TIẾT BẢO HÀNH CHUNG và CHI TIẾT ĐẶC BIỆT (Vui lòng tham … Đọc Thêm

  • Đăng ký lái thử

    Chính sách bảo hành Ghi chú: Chính sách bảo hành này có hiệu lực cho các xe Mitsubishi phân phối bởi VINASTAR với ngày bán từ ngày 01/01/2013 trở về sau. 1. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH Ô TÔ MỚIVINASTAR bảo đảm rằng tất cả các chi tiết thuộc CHI TIẾT BẢO HÀNH CHUNG và CHI TIẾT ĐẶC BIỆT (Vui lòng tham … Đọc Thêm

  • Tín dụng mua xe

    Chính sách bảo hành Ghi chú: Chính sách bảo hành này có hiệu lực cho các xe Mitsubishi phân phối bởi VINASTAR với ngày bán từ ngày 01/01/2013 trở về sau. 1. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH Ô TÔ MỚIVINASTAR bảo đảm rằng tất cả các chi tiết thuộc CHI TIẾT BẢO HÀNH CHUNG và CHI TIẾT ĐẶC BIỆT (Vui lòng tham … Đọc Thêm